Knjigovodstvene usluge

 

Za poduzeća

 

 

Za obrte

 

 

Za građane

 

 

 

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 

  • Vođenje temeljnih poslovnih knjiga : knjiga blagajne , knjiga ulaznih i izlaznih računa i dr.

  • Pračenje evidencija materijalne i nematerijalne imovine , materijala , rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine te pračenje skladišta

  • Obračun amortizacije i druge potrebne obračune

  • Izrada porezne prijave te obračun svih akontacija doprinosa , članarina I sličnih davanja u zakonskim rokovima

  • Obračun plaća , troškova vezanih uz prijevoz ,terenski dodatak ,dnevnice I sl. te obračun autorskih ugovora ,ugovora o djelu za vanjske suradnike

  • Vođenje kadrovske evidencije , prijava i odjava radnika putem e-servisa

 

 

POSLOVNO SAVJETOVANJE

 

  • Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dohodak te posebne poreze

  • Sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom poduzetnika kod Porezne Uprave kada je to potrebno .