Knjigovodstvene usluge

 

Za poduzeća

 

 

Za obrte

 

 

Za građane

 

 

 

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 

 • Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga : glavne knjige, knjiga blagajne , knjige ulaznih i izlaznih računa i dr.

 • Pračenje evidencija materijalne i nematerijalne imovine , materijala , rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine te pračenje skladišta

 • Obračun amortizacije

 • Izrada godišnjih financijskih izvještaja i ostalih financijskih izvještaja

 • Druge knjigovodstvene usluge: slanje svih potrebnih obrazaca putem e-porezna i e-fina te korespondencija sa Poreznom Upravom

 


 

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

 

 • Vođenje kadrovske evidencije, prijava i odjava radnika putem e-mirovinsko i e-zdravstveno

 • Cjeloviti obračuni plaća radnika i eventualnih naknada ,s pripadajućim doprinosima i porezima te slanje propisanih izvještaja

 • Izrada obračuna troškova prijevoza , terenskog dodatka,naknada za godišnji I drugih primanja radnika

 • Obračuni ugovora o dijelu, autorskih ugovora i sl. vanjskih suradnika poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava

 

 

POSLOVNO SAVJETOVANJE

 

 • Savjetovanje poduzetnika u vezi poreznih pitanja i davanja uputa (smjernica) za optimalno rješenje problema u pojedinim slučajevima

 • Sudjelovanje u zastupanju poduzetnika kod Porezne Uprave,pomoć pri izradi prigovora I potrebnih obrazloženja ,dopunskih izvještaja I sl.